Asset Publisher Asset Publisher

Rzepińska Wiosna 2016

W dniu 21 marca na terenie Nadleśnictwa Rzepin oraz Cybinka odbyły się ćwiczenia strażackie o kryptonimie "Rzepińska Wiosna 2016". Ćwiczenia Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z całego województwa Lubuskiego miały  miejsce na u zbiegu granic dwóch Nadleśnictw Rzepin i Cybinki które też stanowią  granicę Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze.  W ćwiczeniach udział brali również pracownicy Nadleśnictw, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.