Asset Publisher Asset Publisher

Usuwanie drzew w lasku przy ulicy Słubickiej

Uszkodzone drzewa przy ulicy Słubickiej w Rzepinie

W związku ze szkodami spowodowanymi przez gradobicie ( usychające sosny) w drzewostanie pomiędzy ulicami Zielona, Słubicka i Zachodnia w Rzepinie, nadleśnictwo zwraca się z prośbą o nie wchodzenie w okresie od 9 do 18 lipca 2014 roku na teren lasu przy w/w ulicach, oraz do bezwzględnego zastosowania się do zakazu wstępu podczas prowadzenia prac usuwania usychających drzew.  Drzewa usuwane będą ze względu na zagrożenie gradacja szkodliwych owadów, deprecjację surowca drzewnego a przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i osób spacerujących po lesie. Nadleśnictwo Rzepin dołoży wszelkich starań, aby wycinka była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców oraz zminimalizować szkody w drzewostanie. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu odbywać się będzie w sposób najmniej uciążliwy dla drzew i krzewów zdrowych pozostających w lesie.