Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Inne zastosowania bezzałogowych statków powietrznych

Bezzałogowe statki powietrzne mają zastosowanie prawie w każdej dziedzinie życia, zarówno służby mundurowe oraz osoby prywatne wykorzystują drony w celach komercyjnych. Drony są wykorzystywane w tworzeniu map, inwentaryzacji infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Niewielkie rozmiary oraz duża precyzja lotu umożliwia kontrolę instalacji w dużych zakładach przemysłowych oraz inspekcję gazociągów i linii energetycznych. Niektóre bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystywane do wykonywania oprysków w uprawach rolnych. Drony są powszechnie wykorzystywane przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne oraz prywatne firmy zajmujące się ochroną osób i mienia. Zdalnie sterowane statki powietrzne są coraz chętniej  wykorzystywane przez fotografów oraz grafików komputerowych. Bardzo szybki rozwój lotnictwa bezzałogowego powoduje, że stale poszerza się spektrum zastosowań dronów.