Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Lokal przy ulicy B.Chrobrego w Rzepinie

Lokal przy ulicy B.Chrobrego w Rzepinie

Nadleśnictwo Rzepin

Ul. Świerczewskiego 11

69-110 Rzepin

wynajmie lokal użytkowy położony w Rzepinie przy ul. Chrobrego 29 o pow. użytkowej 108 m2

 

Nieruchomość może być wykorzystywana na działalność handlową, bankową oraz innego rodzaju usługi dla ludności, nieuciążliwe dla zamieszkujących w budynku lokatorów.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sekretariacie Nadleśnictwa Rzepin, pok. nr 13 w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Rzepin w dniu 28.12.2015 r. o godz. 9.30.

Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 8.30. na konto :

Bank Spółdzielczy w Rzepinie

45 8371 0009 0000 0680 2000 0040

Cena wywoławcza za 1m2   miesięcznie wynosi 10,00 zł. (netto) oraz opłaty eksploatacyjne.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowana cenę za dzierżawę 1m2 pomieszczeń (netto)

- przewidywany okres dzierżawy

- przewidywany profil działalności

- dowód wpłaty wadium

 

Składane oferty powinny być oznaczone dopiskiem:

„Wynajem lokalu użytkowego"

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zainteresowani mogą obejrzeć lokal oraz otrzymać projekt umowy na wynajem lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Nadleśnictwa (tel. 95 7596 433, 605 430 218). Nadleśnictwo Rzepin zastrzega sobie prawo swobodnego, zasadnego wyboru oferty w całości bez podania przyczyny.


divisions-and-others

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Asset Publisher Asset Publisher