Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Rzepin
Nadleśnictwo Rzepin
(095) 7598605
95 7596205

Nadleśnictwo Rzepin
 ul. Puszczy Rzepińskiej 11
69-110 Rzepin

Nadleśniczy
mgr inż. Stanisław Sobański
95 7598605
Z-ca Nadleśniczego
Andrzej Cap
95 7598605
Inżynier Nadzoru
Leszek Radziul
95 7598605
Inżynier Nadzoru
Łukasz Blatkiewicz
95 7598605
Główny Księgowy
Barbara Lenard
957598605

Administrator Sysytemu Informatycznego

Krzysztof Adamowicz
Administrator Systemu komputerowego
Tel.: 95 7598605

Dział Kadr

Beata Szulc
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 95 7598605

Specjalista ds. szkoleń

Janusz Duszkieiwcz
St. Specjalista SL ds. Szkoleń
Tel.: 957598605

Straż Leśna

Jarosław Wróbel
St. Strażnik Leśny
Tel.: 95 7598605
Andrzej Chomicz
Strażnik Leśny
Tel.: 95 7598 605

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Antoni Popkowski
Sekretarz
Tel.: 95 7598605
Janina Bocheńska
Specjalsta ds. Administarcyjnych
Tel.: 95 7598605
Michał Komar
St. Ref.ds. Zamówień Publicznych
Tel.: 95 7598605
Agata Iwańska
St. Ref. ds. Administarcyjnych
Tel.: 95 7598605
Paweł Kaczmarczyk
St. Ref. ds. Administarcyjnych
Tel.: 957598605
Gabriel Zygmański
Instruktor Techniczy
Tel.: 957598605

Dział Finansowo-Księgowy

Lenard Barbara
Główny Księgowy
Tel.: 95 7598605
Grażyna Nowakowska
St. Księgowy
Tel.: 95 7598605
Magdalena Borkowska
Księgowy
Tel.: 95 7598605
Iwona Janecka
Księgowy
Tel.: 95 7598605
Jessica Pietuszko
Księgowy
Tel.: 957598605

Dział Gospodarki Leśnej

Aleksandra Radziul
St. Specjalista ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 95 7598605
Czesław Nakonieczny
Specjalsita ds. marketingu
Tel.: 95 7598605
Anna Gandecka
St. Specjalista ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 95 7598605
Renata Kisłowska
St. Specjalsita ds. Ochrony Lasu
Tel.: 95 7598605
Tomasz Kochanowski
Specjalista ds. Stanu Posiadania i LMN
Tel.: 95 7598605
Jacek Downar-Zapolski
St. Specjalsta ds. PPOŻ
Tel.: 95 7598605