Lista aktualności Lista aktualności

Metoda Sobańskiego jako jedna z metod odnowienia lasu

W dniu 19 marca bieżącego roku na terenie leśnictwa Zielona Góra leśniczowie oraz podleśniczowie naszego nadleśnictwa wraz z  przedstawicielami miejscowych zakładów usług leśnych  uczestniczyli  w spotkaniu, które miało na celu przedstawienie metody Sobańskiego  jako jedną z metod odnowienia lasu. Metoda ta polega na jednoczesnym  wysiewie nasion  podczas przygotowania gleby (orki).  Jest to metoda zbliżona do naturalnego odnowienia lasu z jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniem siedlisk na powierzchni odnawianej.  Metodę  zaprezentował osobiście Pan Nadleśniczy Stanisław Sobański, który w praktyce przedstawił sposób wysiewu nasion. Pokaz odbył się dzięki Nadleśnictwu Ośno Lubuskie, które to udostępniło sprzęt do orki i wysiewu nasion.