Lista aktualności Lista aktualności

Regionalne Dni Lasu .....

O godz. 9;30 Mszą świętą celebrowaną przez Metropolitę Szczcińsko -Kamienieckiego ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę i koncelebrowaną przez księdza Biskupa seniora Stanisława Stefanka rozpoczęły się Regionalne Dni Lasu połączone z Jubileuszem 70-lecia Nadleśnictwa Rzepin i Jubileuszu 60-lecia Technikum Leśnego w Starościnie. Uhonorowaniem uroczystości tych, było poświęcenie i nadanie sztandaru Nadleśnictwu Rzepin.  Na uroczystości przybyli; Minister Środowiska  Jan Szyszko, Dyrektor RDLP w Szczecinie Sławomir Wencel z zastępcami, pracownicy RDLP w Szczecinie , delegacje Nadleśnictw i zaproszeni goście. Podczas połączonych uroczystości uwieńczeniem pracy leśników było przyznanie i wręczenie kordelasów leśnika i odznaczeń resortowych pracownikom Lasów Państwowych. Pięciu pracowników naszego Nadleśnictwa  również dostąpiło tego zaszczytu, co było miłym wyróżnieniem nie tylko dla  nich jak  i dla Nadleśnictwa Rzepin. Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć artystyczna i wspólne biesiady, które trwały w miłej i „rodzinnej"  atmosferze niemal do białego rana.  

Nadleśniczy i pracownicy Nadleśnictwa Rzepin serdecznie dziękują wszystkim za okazane wsparcie i ufundowanie sztandaru.

Darz Bór

Tekst: Jacek Downar-Zapolski

Fot. K. Adamowicz, J. Duszkiewicz